Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ «Α΄ ΤΕΣΤ»

Είναι ένας απλός ευχάριστος και γρήγορος προληπτικός έλεγχος που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών για το αν το παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο Δημοτικό σχολείο. Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο. Ελέγχει μόνο την ετοιμότητα του παιδιού και όχι την ευφυΐα του. Μετά την ολοκλήρωσή του και την ανάλυση των αποτελεσμάτων του, δίνεται στους γονείς, αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων, όπου καταγράφονται όλες οι δεξιότητες που ελέγχθηκαν καθώς και τα αντίστοιχα σκορ. Έτσι οι γονείς έχουν μια πλήρη, αντικειμενική και σαφή ενημέρωση για τις πραγματικές ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του παιδιού τους την οποία στο εφ εξής μπορούν να παρακολουθούν και να συγκρίνουν την εξέλιξή του.

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Α΄ΤΕΣΤ

Αξιολογείται η ικανότητα μάθησης του παιδιού μέσω δύο οδών επικοινωνίας: της ακουογλωσσικής και της οπτικοαντιληπτικής. Η πρώτη αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να χειρισθεί σωστά την εκφορά του λόγου και τις λέξεις, ενώ η δεύτερη αξιολογεί την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τα χέρια του σε διάφορες δεξιότητες. Επίσης αξιολογούνται επτά επιμέρους κλίμακες : 1. Η κριτική ικανότητα, 2. Οι γλωσσικές αναλογίες 3. Η πρώιμη αφαιρετική σκέψη, 4. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός, 5. η οπτική αντίληψη 6. Η αδρή κινητικότητα 7. Οι ακολουθίες

ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Ξεχωριστά αξιολογείται η ελλειματική προσοχή του παιδιού και η υπερκινητικότητα (ADHD) και μας δίνουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά και τον τρόπο που λειτουργεί το παιδί μέσα στην τάξη. Πολύ συχνά, συμβαίνει να διαπιστώνουμε σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έναν επιπλέον παράγοντα, αυτόν της υπερικινητικότητας και της ελλειματικής προσοχής. Αρκετά συχνά συναντάμε παιδιά με υψηλό επίπεδο μαθησιακής ικανότητας και ευφυΐας, καθώς και γενικότερων γνωστικών ικανοτήτων, τα οποία όμως παρουσιάζουν ελλειματική προσοχή και υπερκινητικότητα τόσο στο σχολείο, όσο και γενικότερα, πράγμα που τα εμποδίζει στο να αφομοιώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που είναι ικανά να εισπράξουν. Αυτό συνακόλουθα έχει αποτέλεσμα τους χαμηλούς δείκτες απόδοσης στο σχολικό έλεγχο του παιδιού αλλά και προεκτάσεις και στις κοινωνικές συναναστροφές του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το Α΄ΤΕΣΤ δεν είναι «Διαγνωστική δοκιμασία» αλλά αξιόπιστη «Ανιχνευτική δοκιμασία». Σχεδιάστηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για «προληπτικό έλεγχο σε πληθυσμιακό ή ατομικό επίπεδο» όσο αφορά την ετοιμότητα του παιδιού να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν «βάζει ταμπέλα» σε κανένα παιδί, απλά επισημαίνει στοιχεία που θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω, προκειμένου να διαπιστωθούν το μέγεθος της απόκλισης, το αίτιο που την προκαλεί και να σχεδιαστεί το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης. Μία χαμηλή επίδοση του παιδιού στη δοκιμιασία του Α΄ ΤΕΣΤ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί έχει «μαθησιακή δυσκολία» ή «χαμηλό επίπεδο νοητικής λειτουργίας». Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να γίνει πιο λεπτομερής και ειδικός έλεγχος.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΤΕΣΤ

Στην Ελλάδα σήμερα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, είναι η χρονολογική του ηλικία. Οι ειδικοί όπως ιατροί, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, γνωρίζουν ότι η συμπλήρωση της ηλικίας και μόνο, δεν αποτελεί το διαβατήριο για την ομαλή εισαγωγή στο Δημοτικό. Όπως είναι γνωστό, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ

Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τη γραφή, τους λεπτούς χειρισμούς, την ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής, τη συμπεριφορά, και την υπερκινητικότητα.

Σε περίπτωση που οι γονείς ενημερωθούν για κάποιες ενδείξεις στα αποτελέσματα του τεστ, μπορούν να προγραμματίσουν έγκαιρα την παρεμβατική μέθοδο που μπορεί να ακολουθήσει το παιδί , όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή κ.λ.π….. ώστε να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις εμφανιζόμενες δυσκολίες. Και η πρώιμη παρέμβαση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το τέστ, έχει σταθμιστεί σε Ελληνικό πληθυσμό και προτάθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο πριν πάνε στην Α ΄ Δημοτικού, όπως γίνεται σε όλες τις οργανωμένες χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Η Δοκιμασία Α΄ΤΕΣΤ, βαθμολογείται μόνο σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μειώνοντας έτσι σημαντικά το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή.

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παιδιά με δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής τους. Παιδιά με χαμηλή οπτική αντίληψη. Παιδιά με υπερικινητικότητα. Παιδιά με διαταραχές στη συμπεριφορά. Παιδιά με δυσκολίες στην προφορά λέξεων, φθόγγων και συλλαβών.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Α΄ ΤΕΣΤ

Γίνεται από ειδικά σ’ αυτό εκπαιδευμένους ειδικούς θεραπευτές, εργοθεραπευτές αλλά και παιδίατρους.