Ατομικές Συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες απευθύνονται σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά που αναζητούν την προσωπική ανάπτυξη ή αντιμετωπίζουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι ατομικές συνεδρίες διεξάγονται σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστευτικότητας και εστιάζουν στην αυτογνωσία και αυτοβελτίωση Στην ατομική θεραπεία ο θεραπευόμενος εστιάζει σε θέματα που τον απασχολούν και με τη βοήθεια του θεραπευτή εντοπίζει προσωπικές δυσκολίες αλλά και δυνάμεις του εαυτού του. Μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να τα εκφράζει, καθώς επίσης διερευνά εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τον αφορούν.

 

Οι συνεδρίες είναι σε εβδομαδιαία συνήθως βάση και η διάρκεια της θεραπείας ορίζεται μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου με τον θεραπευτή. Η σχέση που αναπτύσσεται στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή και την εχεμύθεια.