Είναι το παιδί σας έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου;

Είναι το παιδί σας έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου;

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει Α’ τάξη Δημοτικού; Θα μπορεί να γράφει και να διαβάζει; Θα τα καταφέρει; Σημαντικά τα ερωτήματα αν ρίξουμε μια μάτια στις περιπέτειες που βιώνουν τα ανέτοιμα παιδιά: χαμηλή αυτοπεποίθηση, αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση γενικότερα, διαταραχές στην συμπεριφορά είναι μερικές μόνο από τις δυσάρεστες επιπτώσεις.

Για να φοιτήσει ένα παιδί στην Α’ τάξη Δημοτικού πρέπει να είναι «σχολικά έτοιμο». Πρέπει να έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα βοηθήσουν να μάθει να γράφει , να διαβάζει και να μετράει, έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των μαθησιακών δυσκολιών και μιας πιθανής σχολικής αποτυχίας. Οι ικανότητες αυτές καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης. Οι βασικοί τομείς συμπεριλαμβάνουν την ομιλία, κατανόηση, προαναγνωστικές δεξιότητες, προμαθηματικές έννοιες, κριτική ικανότητα και συγκέντρωση.

Μερικές από τις ενδείξεις της σχολικής ετοιμότητας είναι το παιδί να μπορεί να αρθρώνει σωστά ( τα γράμματα), να χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις στο σωστό σημείο, να αφηγείται ιστορίες με τη σωστή χρονική σειρά, να μπορεί να ακολουθεί οδηγίες, να απαντά σε ερωτήσεις, να κατανοεί ένα έργο που παρακολουθεί η ένα βιβλίο που διάβασε, να αναγνωρίζει τα γράμματα του αλφαβήτου και να μπορεί να τα ανακαλεί, να γράφει το όνομα του, να αναγνωρίζει λέξεις που βλέπει συχνά, να ονομάζει και να κατανοεί μεγέθη όπως μεγάλο-μικρό, να αναγνωρίζει τους αριθμούς μέχρι το 10, να έχει αντίληψη του χώρου και καλό συντονισμό κινήσεων και να μπορεί να απασχοληθεί αρκετή ώρα με μια δραστηριότητα.

Σήμερα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α’ τάξη Δημοτικού σχολείου, είναι η χρονολογική του ηλικία. Οι ειδικοί (γιατροί, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι) γνωρίζουν ότι η συμπλήρωση της ηλικίας και μόνο δεν αποτελεί το διαβατήριο για την ομαλή εισαγωγή στην Α’τάξη. Με την αξιολόγηση της Σχολικής Ετοιμότητας μπορούμε να ελέγξουμε κατα πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.

Με τον προληπτικό έλεγχο της Σχολικής ετοιμότητας μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στην γραφή, στην προσοχή και τη συμπεριφορά. Δυσκολίες δηλαδή, που μπορούν να προληφθούν εάν οι γονείς έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και αν η διάγνωση τους γίνει έγκαιρα.

Τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες είναι τα παιδιά με δυσκολία στην συγκέντρωση της προσοχής, χαμηλή οπτική αντίληψη, παιδιά με υπερκινητικότητα, παιδιά με διαταραχές στη συμπεριφορά, παιδιά με δυσκολία στην προφορά λέξεων, φθόγγων και συλλαβών. Ελέγχοντας την Σχολική Ετοιμότητα, έχουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να βοηθήσουμε παιδιά που εμφανίζουν μικρές ανωριμότητες να τις διορθώσουν έγκαιρα πριν αυτές εξελιχθούν αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις σε μαθησιακές δυσκολίες.

Δένα Λοΐζου
Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Αξιολόγησης Σχολικής Ετοιμότητας